Gramatické okienko: Vybrané slová

Ako ste si mnohí určite všimli, nielen na serveroch, ale aj na webe je množstvo nečitateľných komentárov a príspevkov. Chceli by sme sa vyhnúť nedorozumeniam spôsobeným Vašou ľahostajnosťou a nevšímavosťou, preto som si dovolil vytvoriť túto tému. Týmto by som Vás chcel zároveň požiadať o to, aby ste sa pri nejasných I a Y, aspoň čo sa týka vybraných slov, pozreli najprv sem, predtým, než začnete niečo písať. Verím, že to aj využijete a začnete používať Y napriek tomu, že je to také náročné.
Písmeno Y sa na klasickej slovenskej klávesnici nachádza medzi ľavým Shift-om a písmenom X. Na anglickej klávesnici zablúdilo medzi písmená T a U. Prekontrolujte si, či tam ten Ypsilon (písmeno je pôvodom z Grécka, toto je celý názov) nájdete. Som si takmer istý, že tam je.
Samozrejme, že sa sem-tam preklep každému prihodí, veď sme len ľudia, neznamená to však, že sa takto preklepávať máme v jednom kuse, v každom jednom slove (okrem predložiek, v tých nastáva iba spodobovanie – o tom možno nabudúce). Nežiadam Vás o diakritiku, tú väčšinou nepoužívam ani ja, ale vedieť rozoznať I od Y môže byť celkom užitočné aj v budúcnosti, diakritika sa dá naučiť aj neskôr.

Slovenčina pozná tri druhy „tvrdosti“ spoluhlások:
Mäkké (po nich si pokojne môžte písať I, pri ď,ť,ň,ľ však bez mäkčeňa) – ď,ň,ť,ľ,dž,č,ž,š,dz,c,j
Tvrdé (POZOR! Tu sa píše Y!!!) – d,n,t,l,g,k,h,ch
Obojaké (tu sa používa aj I aj Y) – b,m,p,r,s,v,z,f

Po každej z vymenovaných obojakých spoluhlások (okrem F) existujú slová domáceho pôvodu, v ktorých píšeme Y namiesto I. Voláme ich vybrané slová.

Vybrané slová po B: by, aby, byť – existovať, jestvovať, žiť (Pozor! biť – búchať, udierať píšeme s I), bystrý, Bystrica, Bytča, byt, nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk
Vybrané slová po M: my (osobné základné zámeno – Nominatív 1. osoby plurálu – množného čísla); (Pozor! mi, mne – datív 1. osoby singuláru – jednotného čísla – [v nominatíve ja] sa píše s mäkkým I!), mykať sa, mýliť sa, myslieť, myseľ, umývať (sa), mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať
Vybrané slová po P: pýcha, pýtať sa (si), pýr (červeň), kopyto, prepych, pysk pykať
Vybrané slová po R: ryba, rýchly, ryť (do zeme…), rýpať, hrýzť, kryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza
Vybrané slová po S: syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý
Vybrané slová po V: vy- (predpona, toto je celkom častá chyba, skúste sa jej vyvarovať), vy (zámeno), vysoký, zvyk, výr (sova) – (Pozor! vodný, vzdušný… vír píšeme s mäkkým I), výskať, vyť (s vyť si nemusíte lámať hlavu, je to moc komplikované, skôr si dajte Pozor!, pretože slová vidieť, visieť, víťaziť vybrané nie sú, preto sa píšu s mäkkým I)
Vybrané slová po Z: jazyk, nazývať, ozývať sa, prezývať, pozývať, vyzývať

Viem, že viacero z týchto slov na tomto webe nebudú mať žiadne využitie, ale jeden nikdy nevie. Dúfam, že túto tému nikto nebude brať ako urážku, len kvôli tomu, že má problémy s pravopisom. Písal som to, aby som Vám pomohol, nie na to, aby som si z Vás robil srandu. Ak by ste mali nejaké otázky ohľadom pravopisu, pýtajte sa adminov (Takiho asi radšej nie – od neho žiadam, aby to nebral osobne) a vedenia, oni Vám (dúfam) radi pomôžu. Skúste, ale vystihnúť ten správny moment, keď nemajú veľa práce. Vaše pani učiteľky slovenčiny na Vás budú určite hrdé (pyšné – aby aspoň toto slovo malo nejaké využitie).

Autor: PDKnight

Som prevažne webový programátor so záľubou pomáhať skvelým serverom ako je tento. Vo webovom prostredí programujem v jazykoch ako HTML, CSS, JS, CoffeeScript, PHP, SQL, Jade, Sass, Scss, Less alebo Blade. Píšem pluginy, ktoré vešiam na dev.bukkit.org ( https://dev.bukkit.org/profiles/PDKnight/ ). Motto: Ak sa chceš dostať k najjednoduchšej ceste k cieľu, daj mu ju urobiť lenivcovi.

Pridaj komentár